onsdag 19 oktober 2011

Att bli gammal i Sverige

Medias upprörande berättelser visar sig ofta vara falska. En 11-årig invandrarflicka utan biljett som en konduktör slängde av tåget var i själva verket 18 år. Snyftvalserna motverkar sitt syfte. Folk blir tappar tilltron till media och slår dövörat till verkligt ömmande fall. Som 91-åringen som inte skulle få stanna hos sin dotter i Sverige utan utvisas till Ukraina.

Men även ömmande fall innebär ett dilemma. Anhöriginvandringen är kostsam för Sverige eftersom cirka 35.000 anhöriga till flyktingar får uppehållstillstånd varje år.

Fler och fler kräver att deras anhöriga ska få komma hit och få vård på samhällets bekostnad. Men det är inte humant att rycka upp en gammal dement människa från sitt hemland. Deras familjeuppbyggnad ser inte ut som vår; där har de ofta släkt och vänner att tala med på sitt eget språk. Bättre att skicka pengar för att bekosta vården i hemlandet. Alternativt att familjen själv betalar vården här och inte sätter den gamla på särskilt boende.

Vi kan inte ta hand om världens alla demenssjuka.

Äldreförsörjningsstödet (ÄFS) ges till äldre anhöriga över 65 år, till i Sverige bosatta invandrare. ÄFS är skattefritt, vilket som bekant inte pensionen är.
Sverige månar alltså mer om andra länders pensionärer trots att de inte betalat en krona i skatt och dessutom ofta erhåller pension från sina hemländer.

. . . Läs vidare här >>