måndag 14 december 2015

PK-partiets partiledare Dan Eliasson

Åtta av tio poliser funderar på att lämna sitt yrke. Detta samtidigt som brottsligheten och behovet av att polisen kontrollerar våra gränser och våra ”utanförskapsområden” ökar.

Rikspolischefen har tidigare gjort sig känd för att ha slagit sönder fönsterrutor i sin dåvarande hemort. Samt att ha framfört ett slags musik kallat ”Knulla i Bangkok”. Han hyser därjämte av allt att döma även djup beundran över sin farfar kommunisten som sprängde en järnväg på 1930-talet.

Kanhända är det ett liknande förstörelseverk som Eliasson nu, i sin farfaders efterföljd, fortfarande ägnar sig åt. Nu som rikspolischef. Förut som generaldirektör för Migrationsverket. Och tidigare som biträdande chef inom Säkerhetspolisen och som chef för Försäkringskassan. Tja, att han inget hade emot att företrädare för Migrationsverket ägnade sig åt grundlagsbrott, det är alldeles klart.

Är Dan Eliasson polis? Bör en regementschef vara militär? Ska ärkebiskopen vara präst?