söndag 13 december 2015

Nytt ord - identitetspolitik - samma skit

Alexandra Ivanov:

Identitetspolitiken fortsätter att vinna mark. För ett par dagar sedan avslutade en professor vid det prestigefulla amerikanska universitetet Yale sin tjänst efter högljudda demonstrationer och trakasserier.

Hennes "brott" var att hon uppmanat sina studenter att tänka fritt. I ett brev bad hon dem att inte låta en överdriven idé om det politiskt korrekta påverka deras val av utklädnad under Halloween. Hon frågade sig själv: ”Är det inte längre tillåtet för en ung person att vara lite galen, lite olämplig eller provokativ; ja till och med kränkande?”

Det som sker i USA bör oroa oss. Det är från amerikanska vänsterakademiker idén om att samhället genomsyras av förtryckande strukturer kommer, och den idén har på senare år börjat slå rot i Sverige.

Sakta breder identitetspolitiken ut sig även här. Den började med att ta över begreppet politiskt korrekt. Allt som kunde tänkas kränka en enda människa skulle bort. Nästa steg var att stigmatisera den som på något sätt vågade stå emot: allt fler pekades ut som rasister eller sexister. Nu har den börjat arbeta för att den som anser sig vara kränkt alltid ska få sätta agendan – en upplevd känsla ska likställas med en sanning.

I grunden är identitetspolitiken kollektivismens nya fanbärare. Den går ut på att cementera människors grupptillhörighet efter kön, hudfärg och utseende. Olika grupper ges olika rättigheter, och allt baseras på osynliga maktstrukturer som i varierande grad förtrycker olika grupper. I varje vrå ser de könsförtryck och rasförtryck.

Dessa identitetskrigare hävdar att de företräder breda grupper, men precis som alltid utgör de egentligen en elit – övertygad om sin egen intellektuella förträfflighet. I sin övertygelse drar de sig inte för att registrera människor efter hudfärg och inte sällan påhejar de polarisering mellan människor baserat på detsamma. Det räcker inte att bara negligera deras kulturkrig; de ska bjudas motstånd. För den nya vänstern utgör med sitt sociala krig ett hot mot vårt öppna samhälle, vars själva fundament är tolerans och jämlikhet.