tisdag 15 december 2015

Imre Kertesz är jude från Ungern. Det är även George Soros. Men de har helt motsatta åsikter.

Här några ord från en Nobelpristagare som knappast tillhör media- och finanseliten:

"Europa kommer snart att gå under på grund av sin förutvarande liberalism som har visat sig barnslig och självmördande. Europa har alstrat Hitler, och efter Hitler står kontinenten där utan argument: portarna står vidöppna för islam, man vågar inte längre tala om ras och religion, samtidigt som islam bara känner hatets språk gentemot främmande raser och religioner.

Jag borde säga några ord om politiken också. Då skulle jag tala om hur muslimerna översvämmar, ockuperar, förstör Europa; om hur Europa förhåller sig till detta, om den självmördande liberalismen och den stupida demokratin. Det slutar alltid likadant: civilisationen når ett stadium av övermognad där den inte bara är ur stånd att försvara sig, utan där den på ett till synes obegripligt sätt dyrkar sin egen fiende."

Imre Kertesz är jude från Ungern. Det är även George Soros. Men de har helt motsatta åsikter.