måndag 7 november 2011

Darwins utvecklingslära är en fruktansvärd nagel i ögat på islam

Medan den kristna tron ​​mycket väl kan förbinda skapelsetron med evolutionsläran, är detta en total omöjlighet för islam. Världen är skapad - inte av vår Gud naturligtvis - men av guden Allah, och Darwins forskning är rent nonsens.

I England vägrar allt fler studerande att delta i föreläsningar om darwinismen. Och de underlåter inte bara att delta i undervisningen, utan klagar till och med över att kurserna över huvud taget finns och vill avskaffa dem. Samma fenomen ser man också i skolorna.

Detta är inget nytt. På vissa ställen i Europa hävdar man att jorden är platt. Förmodligen hotar radikala muslimer sina trosfränder att anpassa sig till deras politik, precis som de är vana vid.

Bild: "Atlas of Creation"