onsdag 9 november 2011

Religion som förtidspension

Religion har blivit en ursäkt för att hålla sig borta från arbetsmarknaden. Det islamiska idealet är att kvinnorna ska vistas i hemmet och om de visar sig utomhus måste de vara inpackade i tyg. Inte att undra på att de har svårt att delta i arbetslivet även om de skulle vilja.

Europa på efterkälken till följd av islamiseringen