fredag 11 november 2011

Eftersom barnen inte längre går i söndagsskola...

... är Tintin nu ensam om att lära världens barn vad ridderlighet är.

A catholic hero