torsdag 28 juli 2011

Trollenæs Slot i Skåne

... en turistseværdighed (trods arkitekt Meldahl!!!) blev lørdag den 16. Juli en attraktion rigere som scene for et blodigt iransk bryllup. 80 gæster var indbudt til festlighederne, som efter sigende beløb sig til 300.000 kr.

Brudens far, den 52-årige Feri Ahmad huggede en kniv i maven på sin 32-årige søn. Yderligere 4 blev knivhugget, og han selv fik kranielæsioner.

Ghara Mohammedis yngre søn Alex Akbar Ghara Mohammadi (f. 1980) kunde ikke deltage i festlighederne ved sin søsters bryllup eftersom han sad anholdt for mord weekenden forinden!

Læs om Blodbrylluppet her.

For sekshundrede år siden, midt på 1400-tallet var der også bryllup på Trollenæs.

Ejeren til herregården, Anders Stigsøn Thott, var ikke hjemme på gården, da hans hustru, fru Anna, nedkom, og hun var endnu ikke kirketagen, da hun i glæde over hans hjemkomst gik ud i parken for at tage imod ham. Da hun så ham komme ridende, bad hun sin terne løbe ud og åbne ledet for ham. Men da de kom ind i haven, var fru Anna sporløst forsvunden.

Som tiden gik. anså man hende for omkommen, måske i åen, og Anders giftede sig med Ebba Brahe. Under bryllupsmiddagen fik brudgommen bud, at hans første hustru ventede ham i forstuen. Bruden forsøgte at hindre ham i at gå, men da han atter blev bedt om at komme ud, fandt han hende ganske rigtigt i forstuen.

Hun fortalte, at hun var blevet bjergtagen af trolden i Troldhøjen i parken, men at hun havde fået en frist til at træffe mand og børn.

"Hvis du tillader mig at tilbringe natten i din seng", sagde hun, "kan jeg blive fri for trolden". Hun vilde ikke gøre krav på ham, og hans nye brud kunde være ganske rolig.

Men det var bruden ikke og fik forhalet tiden, så fristen udløb. Trolden kom og hentede fru Anna for altid, uden at hun fik se sin mand og sine børn. I sin fortvivlelse greb hun så hårdt fat i dørens jernhåndtag, at hendes hånd satte mærker, og da hendes sønnesøn byggede gården om 1559, lod ha porthåndtaget sidde til minde om sin ulykkelige farmor.

Men fru Annas mand. hr. Anders til Trollenæs blev blind på bryllupsnatten.