torsdag 7 juli 2011

Israels blockad i farvattnen utanför Gaza är självförsvar

Blockaden av Gaza har införts på grund av Israels väpnad konflikt med Hamas-regimen. Enligt internationell lag får en blockad införas till sjöss, även på internationellt vatten, så länge det inte spärrar tillgången till neutrala staters hamnar och kuster.

Gaza är som ett fängelse. Men det är Gazanerna själva som skapat fängelset. De har slagit sönder många av de växthus judarna lämnade där. Det fanns en ekonomiskt lönande industriby på gränsen till Israel, där både araber och judar arbetade och tjänade bra. Den slog de sönder. Sedan Hamas tog kontroll över Gazaremsan har tiotusentals raketer och granater skjutits mot Israel.

Israels försvarskupol