söndag 17 juli 2011

En flock pyttesmå stater

Österrike-Ungern, det Habsburgska riket, föregångaren till Europaunionen, förvandlades tyvärr till "en flock pyttesmå stater". En fungerande infrastruktur slogs sönder. Man kan fortfarande se på kartan hur vägar och järnvägar följer den naturliga geografin utan att bry sig om nationsgränser. Vid freden i Trianon 1920 styckades Ungern upp och förlorade 72 procent av sin landyta. Ungern som var utan skuld till kriget drabbades hårdast. Fortfarande bor närmare 4 miljoner ungrare i grannländerna.
Trots att Ungern drabbats hårdast var revanschkänslorna närmast obefintliga jämfört med i Tyskland, men det hjälpte inte, läget mitt i Europa innebar marscherade tyskar och ryssar under andra världskriget.

De röda styr fortfarande Centraleuropa?