fredag 8 juli 2011

Nog är det synd att avväpna ett helt folk på det här viset

Det var den nye sosseledaren Jugholt som en gång i tiden låg bakom nedrustningen av det svenska försvaret. En försynt fråga: Sverige tar emot 100 000 invandrare per år. Det ska skaffas bostäder till dem, de behöver lärare och läkare, de ska försörjas. Är det därför det sparas på försvaret, polisen, brandkåren? Tullen, nej förresten, är inte den redan avskaffad?

USA: fler vapen, mindre brottslighet
svd gp