måndag 11 juli 2011

Sveriges officiella ideologi

... är jämställdhet mellan könen. Därför hör man ibland politiker lova att bekämpa hedersvåld. Men i nästa stund förnekar de att hederskultur existerar, förmodligen för att fjäska för sina muslimska väljare, ett fjäsk dessa borde betacka sig för.

Sverige riskerar att bli som England, där HARDCORE-islamister förbjuder alla kontakter mellan könen i de zoner där sharialagen gäller.

Varför är Feminister så tysta om Islam?