fredag 8 juli 2011

LONDON TERRORIST BOMB ATTACK 7/7 2005

Bloggen Danmark påminner om den hemska händelsen för sex år sedan då 56 dödades och cirka 700 sårades:

För två månader sedan:Hundratals anhängare av Usama bin Ladin iscensatte en falsk "begravning" för terrorledaren utanför den amerikanska ambassaden i London. Polisen ingrep för att skilja muslimska demonstranter och medlemmar i English Defence League.

Radikaler bar plakat med "Islam kommer att dominera världen" och varnade för att hämndattacker mot USA var "garanterade".

En rättighetskonvention för brottslingar