fredag 1 juli 2011

Institutioner som äktenskap och den kristna kyrkan möts av en ständig eld av förlöjligande och nedvärdering

... vilket lämnar människor vind för våg och mottagliga för det senaste vänsterjippot, vad det nu månde vara. Ett exempel är att kristdemokraterna avstod från att rösta vid en fråga som tillhör kärnvärderingarna inom partiet. Frågan gällde samvetsfrihet som innebär att vårdpersonal inte ska behöva medverka vid t.ex. abort eller dödshjälp om det strider mot deras övertygelse.

Julia Kronlid (SD) har tagit strid för detta i utrikesutskottet, men tyvärr väljer Sverige att gå en helt annan väg än övriga länder inom EU.Europakonventionen om samvetsfrihet tillkom efter andra världskriget. Men Sverige tog tydligen inte lärdom av kriget, vi blev ju aldrig ockuperade av nazisterna. Vi blev aldrig vaccinerade, vilket kan förklara de totalitära tendenserna. Alla ska tycka likadant och lyda order även om det strider mot det egna samvetet.

Avkristningen spelar också in. Jesus som modell för motstånd mot den världsliga makten är sedan länge bortglömd. Det är väl också därför som svenskarna så snällt sväljer den av överheten påtvingade muslimska massinvandringen.

Konservativa är lyckligare