torsdag 17 mars 2011

Svenska kyrkans attityd förödande för folkets förtroende

Vissa prelaters politiserande går knappt att skilja från Sveriges televisions debattprogram. Kyrkan är alldeles för ivrig att vara journalister och politiker till lags.

En busskampanj av British Humanist Association hade texten "Det finns troligen ingen Gud. Så sluta oroa dig och njut av livet." Det vill säga, bli egoist utan andra moraliska principer än de som är politiskt korrekta, till exempel att fjäska för islam. Är det dit kyrkan är på väg?

Kyrkan ska inte falla undan

4 kommentarer:

Mikael sa...

"bli egoist utan andra moraliska principer än de som är politiskt korrekta"

Är inte detta något fördomsfullt?

Nils Dacke sa...

Jag tror du har missförstått texten. Jag känner några av de ledande i den organisationen och i systerorganisationen NSS. Den senare i vilken jag var medlem då jag bodde i UK engagerar sig starkt för inte minst för yttrandefrihet NSS arbetade mycket aktivt mot rn lag som skulle hindra religionskritik(se här http://www.secularism.org.uk/uploads/3544b38d9a1d3ec037882206.pdf). Sedan ett antal år arbetar dessa organisationer hårt för att motverka islam. De fjäskar verkligen inte för islam.

Humanister talar alls inte för egoism. De bejakar den gyllene regeln och och ett sekulärt samhälle med religionsfrihet utan tvång.

Knute sa...

Jag kanske knep en billig poäng där. Det är inte ateister utan muhammedaner som är problemet.

Knute sa...

Sekularismen er ingen harmløs filosofi. Den har minst tre alvorlige konsekvenser.

Den første konsekvensen er at den berøver verdensdelen dens identitet og religiøse historie, ja selv dens yttergrenser.

Den andre konsekvensen av den europeiske sekularismen er at europerne, nettopp fordi de er fratatt en viktig del av sin identitet, ikke klarer å integrere innvandrerne, hvilket er en av de største utfordringene Europa står overfor i dag.
Sekularismen produserer i beste fall et regnbuesamfunn hvor det hele tiden er risiko for etniske og religiøse konflikter.

Den tredje og siste konsekvensen av sekularismen som jeg kort vil drøfte, har å gjøre med de europeiske elitenes intellektuelle og politiske favorittunderholdning, altså dialog.
Selvfølgelig kan dialog finne sted om prinsipper som toleranse, likhet, likeverd, menneskeverd osv. Men, igjen: Dette er våre prinsipper, prinsippene i vår kristne tradisjon. Hvis sekularismen fornekter verdien av denne tradisjonen, hvordan kan slike prinsipper diskuteres og forsvares?

http://www.document.no/2011/03/hvor-nødvendig-er-kristendommen-for-den-europeiske-identiteten/

Skicka en kommentar