fredag 11 mars 2011

Inte i en enda svensk tidning ...

... kan man läsa något om att inbördeskriget i Elfenbenskusten står mellan muslimer och icke-muslimer.

Förklaringen är att det "internationella samfundet" bestämt sig för att tvinga fram ett muslimskt maktövertagande. Den muslimske kandidaten vann ju valet.

En fjärdedel av befolkningen är kristna, 35% muslimer och övriga tillhör någon av de inhemska religioner som finns i landet.

Smarta invånare ger ett land framgång. Islams framgångar gör dem definitivt inte smartare utan håller kvar dem på 600-talets nivå med hemska sharialagar och förakt för vetenskap.

Läs vidare: Utveckling och inveckling