måndag 9 maj 2016

Det märks att London har fått en muslimsk borgmästare

Du slipper inte undan Allah!

Islamreklamen på bussen påminner mig om när staden Cluj i Transsylvanien fick en borgmästare som trakasserade den ungerska minoriteten (en gång i tiden majoritet) genom att måla varje lyktstolpe, parkbänk och papperskorg i den rumänska flaggans färger.

Infödda engelsmän är en snabbt krympande minoritet i London, så risken finns att inte bara bussar utan även papperskorgar blir prydda med islamiska symboler, till exempel svarta flaggor med svärd. De nya makthavarna vill ju gärna informera om vad som väntar den som inte vill underkasta sig Muhammed och hans Allah.

Muslimer skriker "Free Palestine" medan de attackerar öldrickare på en uteservering. Är det London som ska befrias från alkohol eller Palestina från judar, eller kanske båda?

      


Sadiq Khan, new Kalif of the Islamic State of Londonistan