torsdag 15 december 2011

Sveriges naturtillgångar: skog, järn, apatit, depressium, immigratium och bidragspengar

En far tvingade sin dotter att spela autistisk i sju år för att få bidragspengar. Det påminner om fallet med de apatiska flyktingbarnen:

En resebyråkedja i Ryssland och angränsande islamiska före detta sovjetrepubliker hade specialiserat sig på resor för asylsökande till Sverige. Man informerade om hur föräldrarna kunde få rätt till asyl genom att göra barnen apatiska, bedöva dem med olika mediciner. De skulle bara se till att det inte upptäcktes.

Sommaren 2005 företog den ryska polisen en razzia. Resebyrån gick under jorden. Den svenska säkerhetspolisen informerades om fallet.

Fallet med ”de apatiska flyktingbarnen” var således en sjukdom som drabbade barn i familjer som väntade på eller nekades uppehållstillstånd. En sjukdom som bara existerade under några få år.

Hur kunde läkarexpertisen gå med på detta?