tisdag 20 december 2011

En bakgrund till de krafter som arbetar för att bryta ner och förstöra kärnfamiljen

Jag visste så gott som inget om Mentalhygienrörelsen, när jag 1972 anmälde mig som medlem i Landsföreningen för Mentalhygien. Jag kände endast att något var på gång som inte var rätt. Till min bestörtning bekräftades detta i fullt mått, men först efter mentalhygienikernas mångåriga fördolda verksamhet förstod jag helt vilken obotlig skada rörelsen hade gjort.

Mentalhygienrörelsen
1909 stiftades USA:s Nationella Kommitté för Mental Hygien: ”Vi ska skapa ett nytt människosinn och en ny jord inom en generation” hette det entusiastiskt.

Rockefeller Foundation stödde rörelsen
1945-47 bildades Världssammanslutningen för Mentalhygien (World Federation of Mental Health (WFMH). Dess målsättning var att främja största möjliga mentala välbefinnande bland alla folkslag. Stiftaren, psykiater Brock Chisholm, sade: ”Den enda psykologiska kraft som kan framkalla okritiska hållningar är moralitet - föreställningen om rätt och fel. I många generationer har vi böjt nacken under syndamedvetandet. Vi har svalt de giftiga vissheter, som våra föräldrar, söndags- och skollärare har matat oss med. Men det är först på sista tiden som man har fått reda på, att sådant framkallar neuroser och brist på den känslomässig mognad som krävs för att vara medborgare i en demokrati. Vi måste bli av med våra föräldrars felaktiga gamla beteendemönster och uppfostra barnen i samförstånd. Kan det inte göras godvilligt, måste det tvingas igenom.”

1948 introducerades rörelsen i Danmark med upprättandet av ”Landsforeningen for Mentalhygiejne”, vilkens kärna utgjordes av psykologer, psykiater och socialrådgivare. 1961 blev psykolog Eggert Petersen direktör för föreningen och upprättade några år efter ”Mentalhygienisk Forskningsinstitut” med sig själv som direktör och forskningsledare, idet han dock blev sittande i styrelsen för moderföreningen, nu som generalsekreterare.

Forskningen bestod av sociala undersökningar med syftet att påverka politikerna genom resultat och rapporter. Landsföreningen och Forskningsinstitutet fick ett katastrofalt grepp på danska psykoterapeuter, samt de radikala politikerna och fyrtiotalisterna.

Man följde Chisholms ideologi: man skulle bli av med allt det gamla, föräldrarnas felaktiga beteenden och uppfostra barnen på ett nytt sätt. Man fick bryta ner kärnfamiljen och slå en bräsch mellan föräldragenerationen och barnen.

Tavistock
Rörelsen använde (använder) tavistock-hjärntvätt. Alla tavistock-tekniker har ett enda mål. Att bryta ner den enstaka människans andliga styrka och göra henna hjälplös emot påverkan och indoktrinering. Varje teknik, som ägnar sig åt att nedbryta familjeenheten och de av familjen inpräntade tankarna om religion, ära, fosterlandskärlek och sexuellt beteende används av tavistock-utövarna som vapen till att kontrollera massorna, - till att göra dem till okritiska vaxmodeller.

(Man skulle snart höra om välfungerande människor, som på firmors ”psykologkurs” bröt totalt ihop.)

Tavistocks stiftare, Rees, blev första ordförande för WFHM. Han uppfordrade till konstant propagandapress på universitet, skolor, kyrkor, läkarvetenskap och medicinstuderande, tjänstemän och fackföreningsledare:

"Vi har gjort nyttiga angrepp på ett antal yrken. Det två enklaste av dem är naturligvis läraryrket och kyrkan. De två svåraste är juridik och medicin. Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de Totalitära och organisera någon typ av femte kolonnaktivitet! Om bättre idéer om psykisk hälsa ska spridas måste vi som säljare förlora vår identitet... Låt oss alla därför i hemlighet vara femtekolonnare."

Masshjärntvättstekniken utvecklades och användes först av amerikanerna på krigsfångar i Korea. Tavistockinstitutet med huvudkvarter i London arbetar med kulturvetenskap, ekonomi, organisationsbeteende, politisk vetenskap, psykoanalys, psykologi och psykiatri. De riktlinjer som deras profet, Sigmund Freud, fastställde för att kontrollera människor, gjorde institutet till världens centrum för ideologi och rådgivning i förbindelse med etablerande av organisationer.

Välfärdsideologin
I tiden 1950-68 fördubblades danskarnas välstånd. Eftersom ideologi biter dårligt på rika människor, blev de kulturradikala, fyrtiotalisterna och de mentalhygieniska ideologerna rädda att förlora makten. Men genom kolossala skatter överfördes välståndet från medborgarnas fickor till statskassan för fortsatt utbyggnad av mentalhygienisk välfärd.

Man fick trygghet från vagga till grav, skapade ett lustighets- och lyckosamhälle med garanti för trivsel genom frosseri, trams och bagateller i stället för andlig utveckling. Och som ersättning till dem som inte fann det så roligt – lyckopiller! Livskvalitet blev en rättighet – annars var det ”samhällets fel”!

Denna typ av samhälle kan man nu inte längre tänka bort – och ideologerna har därmed säkrat sig makt över oss och våra själar.

Mental galskab