fredag 2 december 2011

Winston Churchill om Mein Kampf: "Här var den nya Koranen för tro och krig"

Islamonazism eller Fredens religion ?

För ett år sedan blev det stort rabalder när en medarbetare till dåvarande integrationsminister Sabuni dristade sig att på sin blogg jämföra islam med nazismen, vilket inte är politiskt korrekt men faktiskt korrekt.

Rubrikerna i pressen borde ha skapat en debatt om kopplingen mellan nazism och islam, detta annars så tabubelagda och politiskt inkorrekta ämne, men därav blev intet. Av rädsla eller välvilja framställs islam som "fredens religion" så fort media ser en chans till det.

Fotot från Qalandiya Checkpoint mellan Jerusalem och Ramallah är emellertid ett ovedersägligt bevis.

Amin al-Husseini, stormuftin av Jerusalem var en entusiastisk medarbetare till Hitler och bodde i Berlin under kriget. Han organiserade också Handschar-divisionen som rekryterades bland bosniska muslimer. Efter kriget fortsatte han ivrigt att arbeta i Mellanöstern för att fullborda den Slutgiltiga Lösningen i Allahs namn.

Hitler om islam: "Den muhammedanska religionen skulle ha passat oss mycket bättre än just kristendomen med dess slappa tolerans".
Och Winston Churchill om Mein Kampf: "Här var den nya Koranen för tro och krig".

Det palestinska projektet: När nazism, islamism och kommunism smälte samman