söndag 3 april 2016

Falska "ursäkter" legitimerar terror

Fakta visar att alla dessa "ursäkter" för terrorism är felaktiga. För att ta några exempel, så utför Israel inte några "krigsbrott", bedriver ingen "apartheid" eller genomför några "folkmord", vilket propagandisterna har övertygat européerna om. Israel slåss mot en fiende som bryter varenda regel för väpnad konflikt, och Israel svarar på ett sätt som är så precist och moraliskt att dess allierade är oroliga för att de inte kommer att kunna leva upp till den israeliska militärens moraliska nivå nästa gång de hamnar i krig.

Vilken chock resten av världen kommer att få framöver. För om man tillåter en "ursäkt" byggd på en falsk premiss från islamiska extremister, då måste man tillåta det även från andra. Man måste, exempelvis, acceptera IS utsago att Belgien är en "korsfararnation" som förtjänar att attackeras, för att man är involverad i ett "korståg".

När Israel attackeras täcks trapporna vid de israeliska ambassaderna i London och andra europeiska huvudstäder inte av blommor, teddybjörnar och ljus, eller lappar med något nerkrafsat sympatibudskap. Förvisso genomförs manifestationer vid Israels ambassader när israeler attackeras och mördas. Men de har en tendens att vara mindre teddybjörnsfixerade; de brukar bestå mer av folkmassor som vrålar av vrede mot Israel och måste hållas tillbaka av polisen för att undvika värre sammanstötningar.

Douglas Murray