onsdag 5 augusti 2015

Svenska staten går in och censurerar Wikipedia

Det finns en stor underrepresentation av kvinnor och andra grupper bland dem som skriver Wikipedias innehåll, säger Wikimedia Sverige, en förening som de senaste tre åren har fått stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Årets närmare halv miljon kronor går till regelbundna så kallade skrivstugor för att komma till rätta med problematiken.

"Att ett gräsrotsprojekt gjort succé utan att svenska staten fått utöva kontroll över det ses inte med blida ögon i maktens korridorer. Därför har en av alla de där myndigheterna som kostar skattebetalarna pengar utan att detta tillför samma skattebetalare ett smack avsatt skattemedel för att styra Wikipedias innehåll. På så sätt påtvingar man inte bara Wikipedia Den Rätta Läran, man knyter därtill svenska Wikipedia närmare staten."

Fnordspotting