tisdag 30 oktober 2012

Internationella gangsters styr i White House

. . Obama kunde ha räddat de fyra amerikaner som blev mördade i Benghazi. Han gav order om "stand down" när militären begärde att få ingripa. Nu försöker han med FN:s hjälp överträda konstitutionen och avväpna det amerikanska folket. Syftet är att införa undantagstillstånd under en kommande ekonomisk kollaps. Sådant ska allmänheten inte få veta och därför pågår ett ständigt arbete i media för att sanera hans image.

. . Obama kommer att falla på eget grepp