torsdag 21 april 2011

Vi investerar alltför mycket hopp i demokratins möjligheter

Förra veckan utfärdade en irakisk muslimsk lärd en fatwa som hävdar att ”det är tillåtet att spilla irakiska kristnas blod.”

40 % av flyktingarna som flyr Irak är kristna, fast de bara utgör 5 % av befolkningen. På sju år har över 700 kristna dödats och 61 kyrkor förstörts. De kristna hade det bättre under Saddam. Skapar brutala samhällen behov av hårdhänta tyranner för att hålla ordning? Kanske behövs tyranner som Saddam, Mubarak och Gaddafi?

Majoriteterna i länder som Egypten och Irak kan enkelt demokratiskt rösta bort de kristnas rättigheter, judarnas, kvinnornas, homosexuellas eller någon annan minoritetsgrupp...

Bilden är från det irakiska valet 2005

läs mer här >>