söndag 10 april 2011

Politikernas mantra "öppenhet", "mångfald" och "välfärd"

Från Maj Grandmo:

- Öppenhet = för de med politiskt korrekta åsikter.

- Mångfald = att så många som möjligt ska berika landet. Oavsett på vilket sätt. Om det är i form av arbetskraft eller om det är fråga om att förändra statsbilder genom en moské i varje stad. Mångfald betyder i princip att att vi håller på att byta befolkning.

- Välfärd = den enorma omfördelningen av resurser för att tillgodose befolkningens behov av trygghet. Välfärden har aldrig varit satt under så stort tryck som idag. Vårdavdelningar som stängs och bara har hälften så många platser som genomsnittet inom EU. Skolor som en grogrund för konflikter mellan olika kulturer där framför allt flickorna mår allt sämre. Bränder och vandalism.

- Omsorg = allt snävare budgetar till äldreboenden där gamlingarna får matransoneringar. Dagis som utgör experimentell klåfingrighet för den alltmer dominerande genusmaffian. Barn som redan i 5-års ålder har psykosomatiska besvär och hörselnedsättningar p g a den höga ljudnivån.

Läs mer: Ekonomisk tillväxt i Europa