lördag 2 april 2011

Under fredagsbönen predikade mullorna i moskéerna ...

... om att hundratals (!?) koraner hade bränts i USA, och sen var det dags: i en attack mot ett FN-kontor i Afghanistan dödades minst sju icke-muslimer, däribland en svensk och en norska.

Pastorn som brände Koranen hade inte bara laglig rätt, han gjorde gjorde också det rätta. Han tvingar oss att se verkligheten, att se att det centrala i islam är att bestraffa dem som inte underkastar sig. Ordet islam betyder för övrigt underkastelse.

Man kan inte som norska utrikesministern Gahr Störe respektera en "tro" som berättigar till mord.

Wafa Sultan förklarar hur det är