fredag 22 april 2011

Moskéer och muslimska friskolor stjälper integrationsprocessen


Folkpartiet i Eskilstuna säger nej till religiösa friskolor. Men spola inte ut Jesusbarnet med badvattnet. Varför ska kristna och muslimska friskolor sättas i samma bås? De senare lär ju ut saker som står i direkt motstrid mot svensk lag. Barnen kommer helt i klorna på sina lärare. De får lära sig att kvinnor inte ska umgås med män utanför den närmaste familjen, att homosexualitet är förbjuden och att den som lämnar islam kan straffas med döden.

Ett exempel från Norge: Imam vill starta muslimsk friskola och halshugga de som inte fastar under ramadan!

Källarmoskéer, kulturföreningar och friskolor är några exempel på företeelser som snarare stjälper än hjälper i integrationsprocessen. Allt som underlättar för de som vill skapa ett samhälle bredvid Sverige, måste bort. Föreningsbidrag och skeva diskrimineringslagar är två exempel på detta.

Ghettoiseringen av Europas städer