onsdag 14 november 2012

Flytta billigt till ghetto och bli trakasserad ut igen

Bostadssegregation? Är lösningen att sprida och “förtunna” problemet till hittills välfungerande områden? Och ta in ännu fler territoriemedvetna bosättare i landet?
Valet står inte mellan att rädda hela staden eller inte, utan mellan att förstöra delar av staden helt, eller hela staden delvis.

  Flyt billigt i ghetto og bliv chikaneret ud igen