fredag 26 augusti 2011

Vardags-islam den verkliga faran.

I den svenska vardagen får vi uppleva, i parti och minut, de islamska oinbjudna "gästernas "ohemula krav på allt som berör befolkningen i Sverige.
Det är i detta moras av fodringar på det svenska samhället som den stora faran föreligger.
Inte i kraven som sådana utan i eftergifterna för att "blidka" människor som kommer från kulturer som ligger mycket långt ifrån den svenska.

Bit för bit så utbreder sig islamiseringen av vårt land utan att detta blir påtalat av de som egentligen skulle motsätta sig detta, nämligen våra feminister som hylar om svenska män som talibaner, proffstyckare som hymlar och himlar med ögonen om hur viktigt det är med yttrandefrihet, men de verkar inte ta detta hot mot vårt land med större allvar. De verkar totalt likgiltiga för de fasor som de kommande generationerna som får bära skuldbördan för deras total brist på insyn och kunnighet i vad islam egentligen innebär!

Särskilda badtider för kvinnor, klädkoder för kvinnor, unga flickor och små flickor.
Inga menstruerande flickor i skolsalarna under lektionerna,ännu så länge i islamska friskolor, men var så säkra, det kommer även i våra svenska skolor. Kött från ihjältorterade djur på våra skolbespisningar. Kött som en stolle stått och bett över på ett slakteri i vårt land år 2011!!

Den nya nationalsporten "Käckt kast med flicka från balkong" breder snabbt ut sig i landets förorter,utan att några fällts för dessa makabra brott ännu. Unga flickor behandlas som handelsvaror av sina anhöriga av sina manliga släktingar och säljes utan pardon till äldre män med snedvridna, sexuella vanor insupna med modersmjölken. Under det årliga sommarlovet i hemlandet på besök. Ett land som de påstår att de flytt för sina liv ifrån! Den så kallade dräggkulturen breder ut sig utan motstånd i skydd av religionsfrihetens solkiga mantel!
Giftasåldern sätts till nio års ålder för flickor om ett tiotal år om inte denna fasanfulla vidskeplighet som breder ut sig som ett vidrigt gift över Europa.

Islam sätter agendan alltmer i vårt samhälle. Ingen får påpeka att "Kejsaren är naken".
Då utbrister den självutnämna "eliten" i glåpord som rasister och främlingsfientlighet, därför att vi är många som ifrågasätter detta folkförräderi, av media och den politiska nomenklaturan i landet. Detta landet har gått från demokrati (om den nu någonsin fanns) till att bli Kleptokrati där kleptokraterna har huggsexa om våra gemensamma, inbetalda tillgångar för att försörja en importerad myriad av presumtiva röstare.

Dessa presumtiva röstare, kommer ju givetvis att glömma varför de har erbjudits en drönartillvaro i Sverige när det kommer ett islamiskt parti i Sverige.
Islam är ett konkret hot mot demokratin och måste därför konket debatteras som sådant!
Ett farligt hot mot yttrandefrihet och tryckfrihet!

De muslimer,varav många rabiata islamister, som är inröstade i nämnder, kommuner och Gud hjälpe oss till och med i Riksdagen har ett bestämt syfte med detta.De är även uttagna av sina högsta ledare ute i världen för att få till skott "den slutgiltiga lösningen" som att upphäva västerlandets "degenering" och för att avsiktligt arbeta med falskhet, lögner och dunkla syften för att införa världskalifatet. Läs om Projektet som hittades i Schweiz hos en muslimsk bankir 1982.

Det ligger en våtvarm filt över islamska länder och som gör att dess invånare förlamas i sitt tänkande och därför aldrig kommer att bli klokare, eftersom islam reglerar deras liv in i minsta detalj! Detta kan vi alla begripa och förstå!
Men vad vi ALDRIG kommer att begripa och förstå, vad är förklaringen på varför inte VI blir klokare och med utgång från vetenskapen om islam inte stoppar denna vidriga vidskeplighet, islam, en gång för alla, här och nu!
Glöm inte Andalusien och Wien som gjorde detta!!

Katinka Glahd