onsdag 31 augusti 2011

Familjers rättigheter

I en totalitär stat kommer makthavarna åt föräldrarna genom att fråga ut barnen. Det är vad som sker i förskolan idag på uppdrag av Diskrimineringsombudsmannen (DO).

I inget annat land i Norden är en organisation för skydd av Familjers Rättigheter så livsnödvändig som i Sverige...

I Uppsala ska förskolebarnen ha politiskt korrekta åsikter