onsdag 17 augusti 2011

Hur länge skulle skytten i Norge ha klarat sig i Texas

... eller någon stat där dolda vapen är tillåtna?

I Texas 3 minuter, i Montana 7 till 8 minuter, i Arizona 2 minuter, och i Nevada 3 till 5 minuter.

Hade Norge inte kapitulerat för anti-självförsvars-dumhuvuden, och tillåtit norrmän att skydda sig själva genom att lagligt bära vapen, skulle massakern mycket väl ha kunnat förhindras. Det finns en hel del sanning i den gamla devisen att om vapen är förbjudna kommer endast förbrytare att bära vapen.

Fler vapen, mindre brottslighet