söndag 5 juni 2011

Våld mot svenska och danska präster

Det är inte bara i muslimska länder som Iran, Egypten och Turkiet som präster lever under polisskydd och med livet som insats. Nej, det sker skam också i Danmark.

En 79-årig präst och författare till bland annat islam-kritiska böcker har blivit slagen och hotad fyra gånger. Riskerna med att kritisera islam har skärpts under de senaste 15 åren.

Hakkors ristades på fyra katolska prästers bilar. Bilarna stod parkerade på gården till katolska kyrkan i Göteborg.

När nazism, islamism och kommunism smälte samman