torsdag 16 juni 2011

Köp svenskt om du skall köpa kött

I skuggan av den avslöjade vanskötseln av svenska grisar, kan det låta meningslöst att mana folk att köpa svenskt kött för djurens skull.

Men man skall betänka att det trots allt är en skillnad mellan en situation där illgärningar och plågeri begås mot gällande lag, och sådana som begås utan att man bryter mot lagen.

Även australier kan - ännu - bli chockade. Beuf à la Allah:

Indonesien är ett muslimskt land och som sådant kan det inte försörja sig självt. Också kött måste man importera utifrån - främst från jordbrukslandet Australien - men som levande boskap, eftersom man vill halal-slakta den själv.

"Australiska djurvänner har filmat i indonesiska slakterier. "Jag är säker på att efter fem minuters filmande hade tillräckligt med material för att stoppa exporten av nötkreatur till Indonesien", säger en medlem i gruppen.

Baserat på de chockerande förhållandena i indonesiska slakterier har Australien tills vidare förbjudit försäljning av levande djur till elva av dessa slakterier.

I en landstäckande TV-sändning visades hur nötkreaturen blev piskade och slagna med huvudena mot betonggolvet. Djuren fick vid fullt medvetande struparna avskurna och led under många minuter innan de förblödde.

Den indonesiska jordbruksdepartementet försvarar metoden med att den krävs enligt islamisk lag. Regeringen måste garantera konsumenterna att djuren slaktas efter muslimska förordningar och renhetsregler (halal) - det vill säga utan föregående bedövning.

Köp svenskt om du skall köpa kött