lördag 11 juni 2011

"Ett lands utveckling beror på folket"

- sagt av den finländska presidenten Tarja Halonen, då många förundrades över finska elevers goda prestationer i OECD:s PISA-tester. Vilket onekligen är sant då man tittar på arabisk bakgrund och elevers läsförmåga i Sverige. Den svenska skolan är ett PISA-elände.

"Förbudssverige" - säger danskarna ofta, eftersom de finner de evinnerliga förbuden typiska för landet. Nu vill de svenska sossarna införa skolplikt från tre års ålder. Är det för att de arabiska barnen ska lära sig svenska?

En stark kärnfamilj består av mamma, pappa, barn som själva fattar beslut om hur de vill utforma sitt liv. Det är därför som socialismen ser som mål att bryta sönder kärnfamiljens styrka så att människor blir beroende av staten och politikers makt över dem.

"Förbudssverige"