tisdag 26 oktober 2010

Media uppfostrar muslimer att uppfatta islamkritik som hets

Koranen är en text som uppmuntrar islam att påtvinga sig med våld och möjliggör dödandet av kristna, sade Libanons katolska patriark av Antiokia ärkebiskop Raboula Beylouni vid ett möte i Vatikanen med Mellanösterns biskopar.

Både nazismen och islam uppmanar till terror och folkmord, men det får man inte säga för då är det "risk att mörka krafter får stöd". Politiker som Geert Wilders i Holland och Elisabeth Sabaditsch-Wolff i Österrike står inför rätta därför att de citerat bloddrypande verser ur Koranen. Ska det bara vara förbehållet imamer under fredags-"bönen" att göra det?

Alla islamkritiker är inte främlingsfientliga. Ideologin islam är en sak, enskilda muslimer är en annan. En tredje är att majoriteten muslimer är märkvärdigt tysta om islams avarter. Ett visst misstroende är därför befogat:

"När jag kliver ombord på ett plan, så måste jag säga dig, att om jag ser människor i dessa muslimska kläder och jag förstår att de först och främst identifierar sig själva som muslimer, då blir jag orolig. Jag blir nervös."

Den amerikanske TV-kommentatorn Juan Williams blev av med jobbet för att ha sagt detta. Han blev ett offer för den nya politiskt korrekta definitionen av yttrandefrihet. Sanning är lögn. Frihet är slaveri. Islamkritik är islamofobi. Svärdets religion är fredens religion.

Bild: somaliska terrororganisationen Al-Shababs flagga

11 kommentarer:

Anonym sa...

Ge en kallhanvisning sa kan vi diskutera. Visa mig var nanstans Islam uppmanar till folkmord!! Hall annars dina fantasifulla logner for dig sjalv. Det ar sana som du och uttalanden som dina som demoniserar andra manniskor och darmed lagger grunden for folkmord!

Knute sa...

I Koranen finns till exempel sura Al-Baqarah vers 191:

"Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den Heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er (där), så döda dem. Det är förnekarnas lön.’’ Koranen 2:191

Den här versen förespråkar terrorism och beordrar muslimer att döda otroende var de än hittar dem.

Knute sa...

Uppmaning till rasism och folkmord

Koranen 5:16:

”Men därför de (judarna) brutit sitt förbund, har vi förbannat dem och förhärdat deras hjärtan, så att de rycka orden ur sitt sammanhang och glömma en del av de förmaningar de fått. Och du skall oupphörligen upptäcka bedrägerier av dem med undantag av ett fåtal.”

Ibn Ishaq s. 369:
"Döda varenda jude som du får makt över "

Abu Huraira vol 4, bok 52 nr 177 eller Sahih Muslim, bok 41, nr 6985:

Profeten sade: Den yttersta dagen kommer inte förrän muslimer kämpar mot judarna. Muslimerna skall döda dem och judarna skall gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga : Åh, muslim, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!

http://skafferigodis.blogspot.com/

gäster sa...

In the Middle East, things are worse than in the post-Stalin Soviet Union, because in the Middle East the crushing of dissent is not accomplished only or mainly by the organs of state power. In the Middle East, significant parts of the population on the street will brutally enforce the Islamic ethos against public dissent, particularly religious dissent, and without the least concern for Western ideas of the sacredness of individual conscience.

http://www.jihadwatch.org/2010/10/in-2004-emmanuel-iii-delly.html#comment-724710

Unknown sa...

@Knute 18:41
Det hade ju varit mycket bättre om du inte plockade saker ur sitt sammanhang...

002.190
YUSUFALI: Fight in the cause of Allah those who fight you, but do not transgress limits; for Allah loveth not transgressors.

002.191
YUSUFALI: And slay them wherever ye catch them, and turn them out from where they have Turned you out; for tumult and oppression are worse than slaughter; but fight them not at the Sacred Mosque, unless they (first) fight you there; but if they fight you, slay them. Such is the reward of those who suppress faith.

002.192
YUSUFALI: But if they cease, Allah is Oft-forgiving, Most Merciful

002.193
YUSUFALI: And fight them on until there is no more Tumult or oppression, and there prevail justice and faith in Allah; but if they cease, Let there be no hostility except to those who practise oppression.

Dvs - om man som muslim blir attackerad skall man försvara sig. Om attackeraren upphör, skall man omebelbart sluta fred.
Hur i hela jämra Hälsingland får du det till en uppmaning till terrorism?

Anonym sa...

"Hur i hela jämra Hälsingland får du det till en uppmaning till terrorism?"

Björn, varför ställer du inte den frågan till alla de som terroriserar, bombar, hotar, dödar, samtidigt som de ropar Allahu Akbar?
Lisa/

Knute sa...

Här är lite mer hemskheter ur Koranens kapitel 9:

9:5 Slay the idolaters wherever you find them.

9:6 Those who submit and convert to Islam will be treated well. (Those who don't submit will be killed. See previous verse.)

9:7-9 Don't make treaties with non-Muslims. They are all evildoers and should not be trusted.

9:11 Treat converts to Islam well, but kill those who refuse to convert (see 9:5).

9:12-14 Fight the disbelievers! Allah is on your side; he will give you victory.

9:23 Don't make friends with your disbelieving family members. Those who do so are wrong-doers.

9:29 Fight against Christians and Jews "until they pay the tribute readily, being brought low."

9:33 The "Religion of Truth" (Islam) must prevail, by force if necessary, over all other religions.

9:41 Fight for Allah with your wealth and whatever weapons are available to you.

9:42 Those who refuse to fight for Allah (claiming they are unable) are liars who have destroyed their souls.

9:73 Fight the disbelievers and hypocrites. Be harsh with them. They are all going to hell anyway.

9:81-83 Those who refuse to give their wealth and lives to Allah will face the fire of hell.

9:85 Those who refuse to fight for Allah will be treated (along with their children) as unbelievers.

9:111 Believers must fight for Allah. They must kill and be killed. Allah will reward them for it.

9:123 Fight disbelievers who are near you, and let them see the harshness in you.

Ali sa...

Den som tycker att dessa citat är "tagna ur sitt sammanhag" kan ju läsa hela Koranen, med t.ex. Tafsid Jalalayns kommentarer, och t.ex Sahih Bukhari (haditherna). Det finns mycket mer att höhämta vad gäller vrede, hat, våld, intolerans, rasism och uppmaningar till massmord i Islam.

003.028
Let not the believers take the disbelievers as Auliya' (friends, protectors, helpers, etc.) instead of the believers, and whoever does that will never be helped by Allah in any way, except if you indeed fear a danger from them.

004.089
They wish that you reject Faith, as they have rejected (Faith), and thus that you all become equal (like one another). So take not Auliya' (protectors or friends) from them, till they emigrate in the Way of Allah (to Muhammad SAW). But if they turn back (from Islam), take (hold) of them and kill them wherever you find them, and take neither Auliya' (protectors or friends) nor helpers from them.

009.029
Fight against those who believe not in Allah, nor in the Last Day, nor forbid that which has been forbidden by Allah and His Messenger and those who acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing submission, and feel themselves subdued.

009.111
Verily, Allah has purchased of the believers their lives and their properties; for the price that theirs shall be the Paradise. They fight in Allah's Cause, so they kill (others) and are killed. It is a promise in truth which is binding on Him in the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel) and the Qur'an. And who is truer to his covenant than Allah? Then rejoice in the bargain which you have concluded. That is the supreme success.

098.006-008
Verily, those who disbelieve (in the religion of Islam, the Qur'an and Prophet Muhammad (Peace be upon him)) from among the people of the Scripture (Jews and Christians) and Al-Mushrikun (the disbelievers in the Oneness of Allah, idolaters, polytheists, pagans, etc.) will abide in the Fire of Hell. They are the worst of creatures.
Verily, those who believe (in the Oneness of Allah, and in His Messenger Muhammad (Peace be upon him)) including all obligations ordered by Islam) and do righteous good deeds, they are the best of creatures.
Their reward with their Lord is 'Adn (Eden) Paradise (Gardens of Eternity), underneath which rivers flow, they will abide therein forever, Allah Well-Pleased with them, and they with Him. That is for him who fears his Lord.
(forts)

Ali sa...

Bukhari, Volume 3, Book 34, Number 432:
"Narrated Abu Said Al-Khudri:
that while he was sitting with Allah's Apostle he said, "O Allah's Apostle! We get female captives as our share of booty, and we are interested in their prices, what is your opinion about coitus interruptus?" The Prophet said, "Do you really do that? It is better for you not to do it. No soul that which Allah has destined to exist, but will surely come into existence."

Bukhari Volume 3, Book46, No. 717
"Narrated Ibn Aun:
Prophet had suddenly attacked Bani Mustaliq without warning while they were heedless and their cattle were being watered at the places of water. Their fighting men were killed and their women and children were taken as captives; the Prophet got Juwairiya on that day."

The Life of Muhammad / Sirat Rasul Allah
by Muhammad bin Ishaq
Edited by Abdul Malik bin Hisham
Translated by Prof Alfted Guillaume
p 464

“Then they [the tribe of Quraiza] surrendered, and the apostle confined them in Medina in the quarter of d. al-Harith, a woman of Bani al-Najjar. Then the apostle went out to the market of Medina and dug trenches in it. Then he sent for them and struck off their heads in those trenches as they were brought out to him in batches. Among them was the enemy of Allah Huyayy bin Akhtab and Kab bin Asad their chief. There were 600 or 700 in all, though some put the figure as high as 800 or 900. As they were being taken out in batches to the Apostle they asked Kab what he thought would be done with them. He replied, “Will you never understand? Don't you see that the summoner never stops and those who are taken away do not return? By Allah it is death!” This went on until the Apostle made an end of them.”

Anonym sa...

Islam är inte en fredlig religion. Sharia lagarna (islamisk lag baserad på Koranen och hadhiterna) är oerhört grym; otrogna ska stenas ihjäl (stenarna ska inte vara för stora, offret får inte dö snabbt), tjuvar ska få sin hand kapad, homosexualitet är förbjuden och homosex straffas med döden, flickor får giafts bort från nio års ålder (pga Muhammed tog sexåriga Asiha till maka ochbörjade ha samlag med henne då hon var nio), polygami (endast för männen), slaveriet är en del av islam och helt laglig enligt islamisk lag, män ( även gifta) har rätten att ha samlag med sina slavinnor (våldta), kvinnor får tas som sexslavar i krig, en muslimsk man har rätt att gifta sig med en kristen eller judinna, detta är förbjudet för muslimska kvinnor, männen har rätten till sina barn då de fyllt 7 år-mamman har inte ens rätt att träffa sina barn om fadern ej samtycker, män kan gifta sig med fler fruar utan att ens tala om det för den fru han redan har....osv

Maja

Anonym sa...

"Media" i det här fallet är en kristen artikelförfattare. Agendan är densamma för alla religiösa. "Återinför hädelse i lagparagraferna. Ge oss religösa privilegier"

Skicka en kommentar