söndag 24 oktober 2010

Sitta på två stolar

Med en ledare som Obama finns det skäl att misstänka att politiken faktiskt innebär ökat inflytande för islamisk jihad i Afghanistan och Irak. Obama planerar för övrigt en resa till Indien i början av november, varvid han kommer att ställas inför intrikata problem angående det religiösa klädmodet... läs vidare >>

0 kommentarer:

Skicka en kommentar