torsdag 24 mars 2016

Det som behövs är bättre koll på våra gränser, inte att avskaffa jaktutbildningar

Sverigedemokraterna i Landstinget Sörmland riktar skarp kritik mot skolverkets förslag om att avskaffa dagens jaktutbildningar. Skolverket föreslår nu att man tar bort jakten från dagens jakt- och viltvårdsutbildning när ämnesplanerna för landets naturbruksgymnasier nu står inför omfattande förändringar.

Genom att ta bort vapen från dessa utbildningar ska man förebygga att framtida skolskjutningar inträffar. Bengt Weidow är undervisningsråd och den som fått uppdraget att lägga fram förslaget om att jaktutbildningen ska läggas ner.

Förslaget är ute på remiss men redan nu riktar Anton Berglund, gruppledare för Sverigedemokraterna i landstinget, skarp kritik mot förslaget som skulle slå mot det landstingsdrivna Öknaskolan i Sörmland.

Öknaskolan är en värdefull tillgång i Sörmland och att begränsa jakt- och viltvårdsutbildningen genom att ta bort betydande delar av den kan såklart påverka skolans attraktivitet. Att Öknaskolans utbildningsutbud skulle utgöra ett hot för framtida skolskjutningar kan inte betraktas som annat än ett riktigt långskott.

Anton Berglund får också stöd av sin kollega Adam Marttinen som sitter i riksdagens justitieutskott.

Det är svårt att inte se det här förslaget som en del i ett större sammanhang. Legal vapenhantering har efter förra årets terrordåd pekats ut som det största problemet för vår säkerhet. Nu pekas även utbildning ut som ett problem. Det här bottnar i att man vill ha svar på den oro som finns för de ökande antalet brott som begås där vapen är inblandat.

Tyvärr riktar sig förslagen mot allt annat än de verkliga problemen som är de illegala vapnen. Det som behövs är skärpta straff och bättre koll på våra gränser, men det är inget som alliansen eller den rödgröna regeringen vill överväga i dagsläget.

Anton Berglund fortsätter:

Det känns som om skolverket försöka utmåla våra elever som presumtiva mördare vilket såklart inte är fallet. Vi har varit på ett antal verksamhetsbesök vid Öknaskolan och då jag även sitter i skolnämnden i Eskilstuna kan jag säga att Öknaskolan är en av de sista skolorna jag oroas över när jag tänker på skolskjutningar.