måndag 7 mars 2016

Det finns stora likheter mellan nazism och islamEtt Hitler-citat: "Den muhammedanska religionen skulle ha passat oss mycket bättre än just kristendomen med dess slappa tolerans".

Och Winston Churchill om Mein Kampf: "Here was the new Koran of faith and war".

http://www.uriasposten.net/archives/4191
http://www.uriasposten.net/archives/3450

Det finns massor skrivet om islamonazism, om man orkar fördjupa sig i sådana deprimerande saker.

"När den fascistiska maskrosen trampades ut i Europa så spred sig tyvärr några sporer. Dessa nådde till Mellanöstern och gav en ny blomning. Islam, som i sig självt, är en ondskefull religion när den tolkas på det bokstavliga sätt som den är avsedd att tolkas, fick genom inspiration från fascismen tyvärr ytterligare mindre attraktiva drag. Nu tillfördes islam ett mer absolutistiskt synsätt och en genomgripande totalitär syn på samhället. Toleransen för avvikelser från kristna och andra trosfiender är nu ännu mer obefintlig inom de radikala kretsarna."

Mons Krabbe

Islams historia började med ett folkmord. Profeten själv svingade svärdet, när 600 judar avrättades i Medina.

"Individual Muslims may show splendid qualities, but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world." Churchill: The River War, 1899

And who removed the bust of Churchill from the White House? Obama did in 2012.