söndag 1 november 2015

Obama Speak Box

      

Hur ska han ha det? Kriga mot Ryssland i Syrien för att beskydda den vedervärdiga islamiska halshuggarstaten och skicka fler flyktingar till Europa? Vilka fler multikulti-drömmar döljer sig bakom hans metalliska röst?