lördag 25 juli 2015

Vår tids skandalkonstnär

  
   
"Dagens högljudda kritik av Zorn siktar in sig på tre objekt, sexism, anstiftning av vithetsnormen samt hans intresse för rasbiologi. Var och en kan lätt förstå att Zorn kunde ha räknat ut att femtio år senare hade samhället skapat den slutgiltiga rättvisenorm som alla bör följa – och att den gäller för alla tider. Onekligen lyckas Zorn med att nå utanför konstvärlden. Hans verk engagerar t ex intensivt ras- och vithetsforskningen. Det är bara att erkänna, jag får ge mig för Zorn som Sveriges mest kontroversielle konstnär."

Lars Vilks