måndag 20 juli 2015

Det skrämmande och vanvettiga experiment som de europeiska eliterna med EU i spetsen har satt igång

Farorna med mångfald:


En kommentar:

"Siden 1950 er befolkningen i midtøsten og nord-Afrika økt med 400%, mens etniske europeere har økt tilsvarende med ca 30%. Det rike og tynt befolkede Europa er altså omgitt av fattige overbefolkede land, fylt av mennesker uten annen mulighet enn å leve sine liv i fattigdom. De lever i tillegg i samfunn som er gjennomgående korrupt, der ideen om like muligheter er et totalt fraværende og religionens hovedbudskap er underkastelse. Er det merkelig at de forsøker å komme seg til Europa, om så de må risikere livet? Så lenge dette forholdet vedvarer vil det være et permanent trykk på Europas grenser. En strengere innvandringspolitikk i EU vil avhjelpe symptomer, men ikke fjerne årsaken. Årsaken er overbefolkning, krig, fattigdom, underutvikling og religion. Men slik som Vesten har "bidratt" i Libya, Irak og Syria, har det kun bidratt til å gjøre de bakenforliggende problemene verre, med bomber, raketter og politisk spill. Innvandringstrykket på våre grenser møtes med en irrasjonell flyktningetolkning av problemet, som om hvert case er noe unikt og individuelt, og ikke resultat av et systemisk problem.

Det beste Europa kunne gjøre i våre naboland er å ikke selge de våpen, men heller produksjonsteknologi, få de til å konvertere til kristendom, bidra med utdannelse og sørge for gratis tilgang til prevensjon og opplæring i familieplanlegging. Det ville selvsagt ikke være fort gjort, og onkel Sam ville ikke like det, men det ville vært en bedre plan."