fredag 5 juni 2015

Danmarks ödesval

"Nya asylansökare och anhöriginvandrare strömmar in i en aldrig tidigare skådad omfattning," skriver Dispatch International:

"Jokern i valkampen blir utan tvekan Dansk Folkeparti, som för närvarande ser ut att bli landets näst största eller tredje största parti, med stöd från upp till var femte väljare. En opinionsmätning från Politiken och TV2 News visar att partiledaren Kristian Thulesen Dahl hittills har framstått som mest trovärdig i debatten.

Dansk Folkeparti befinner sig i den unika situationen att de lagt sig till vänster om Socialdemokraterna när det gäller välfärdsutgifterna. Samtidigt argumenterar de energiskt för att det som verkligen belastar de offentliga finanserna är de ohämmade utgifterna för invandringen – som danskarna inte har någon nytta av."
Trykkefrihed.dk: "Blå blockets valkampanj innehåller många överraskande element och kan tyckas svår att förstå..."

"De blå partierna bestämmer själva om de vill vinna valet - de har det vapen som kan avgöra," Den Korte Avis:

Det röda blocket försöker förhindra att invandringspolitiken får en central plats. Journalistiskt Vänsterparti gör allt de kan för att tona ner den, eller åtminstone förvirra debatten. Men blå blocket har väljarnas uppbackning för att insistera på att valet blir ett val om invandringen. Det kräver dock styrka att plöja igenom mediebruset.

Ska det blå blocket sätta invandringspolitiken i centrum, måste man göra det med kraft och konsekvens, så att väljarna upptäcker det. Och oavsett vad de röda journalisterna säger."