fredag 3 augusti 2012

Misslyckad ”can do”-mentalitet

"Felles for de tre ”mislykkede” eksemplene (romfolket eller sigøynernes situasjon, forekomsten av fattigdom, den kroniske konflikten i Midt-Østen) er at de i sin kjerne bærer menneskelige valg.
De rent menneskelige problemene ser jeg ingen løsning på, tvert imot skaper man etter min mening ofte betydelig mer skade enn gagn om man blander seg inn i utide, spesielt når det skjer utenfra, og 'fomler til' ytterligere en allerede vanskelig og konfliktfylt situasjon. Det er intet som tyder på at vi følelsesmessig befinner oss på et høyere nivå i dag enn det antikkens mennesker gjorde."

. . Skal alle problemer løses?