tisdag 6 mars 2012

Arabernas roll som kulturförmedlare till Europa är överskattad

En imam utanför Barcelona misstänks ha uppmanat rättrogna att tukta vilseledda hustrur med fysiskt och psykiskt våld.

Innan Spanien blev återerövrat regerade muslimer i sju hundra år, en period som vissa opinionsbildare älskar att framställa i ett gyllene skimmer.

. . Syftet med Guillous historieförfalskning