onsdag 9 juni 2010

Vilka var slavjägarna?

Ofta ställs frågan, vilket var värst, slavhandeln över Atlanten eller över Röda havet? Från DN:

"Den arabiska slavhandeln är inte lika välkänd som slavhandeln över Atlanten – trots att den var av samma omfattning. Men den har lämnat ett outplånligt avtryck efter sig. Slaveriet kan tydligt spåras i människornas DNA.

På det västra halvklotet förblev slavarna en åtskild folkgrupp under mycket lång tid. Den blandades bara långsamt upp med de vita eller indianerna – eller inte alls. Förhållandet kvarstod i hög grad även efter slaveriets avskaffande, framför allt i USA.

I Nordafrika och Mellanöstern däremot, skedde en ständig uppblandning mellan slavar och slavägare eftersom merparten av slavarna var kvinnor som utnyttjades sexuellt. Därför är det i dag svårt att se några markanta spår efter slavhandeln i dagens Marocko, Egypten och Saudiarabien – trots att några av länderna på Arabiska halvön förbjöd slaveri så sent som 1962–63, och Oman först 1970."

Läs mer: Slavjägarna var afrikaner och araber!

0 kommentarer:

Skicka en kommentar