söndag 20 juni 2010

"Förbudssverige"

-säger danskarna ofta, eftersom de finner de evinnerliga förbuden typiska för landet. Spydpigen skriver:

"Nu kommer en ny skollag till omröstning i riksdagen på tisdag den 22/6, alltså strax innan stängningstid! En liten men mycket viktig punkt i propositionen är begränsningen av föräldramyndigheten! Det var nog inte meningen att vi skulle lägga märke till det. Punkten skulle tydligen smygas igenom.

Man vill förbjuda undervisning i hemmet och tvinga barnen över i offentlig skola ("Vi är alla lika!").

I Danmark har vi undervisningsplikt men inte skolplikt. Om barnen har de nödvändiga kunskaperna kan alltid kontrolleras med prov."

Den nya skollagen sätter också krokben för Waldorfskolorna:

En viktig del av Waldorfpedagogiken är att eleverna har en klasslärare som följer dem genom grundskolan. Men framtida lärare kommer endast att bli behöriga för att arbeta med elever i en viss åldersgrupp: förskolan, någon av grundskolans tre åldersgrupper (klass 1–3, 4–6 eller 7–9).

Men å andra sidan, även om det kostar tid och pengar får väl blivande Waldorflärare utbilda sig till alla tre stadierna, så var det problemet löst?

Läs också om den 9-årige pojken som blev bortrövad av de sociala myndigheterna därför att föräldrarna ville ge honom hemundervisning:

"Terrorist" på Arlanda?

6 kommentarer:

Berit sa...

Under de senaste åren har hemundervisning ökat i popularitet i USA, ca. 15% per år.
Lärarfacken är emot det (naturligtvis!) och likaså många politiker. Hittills har högsta Domstolen haft förstånd och makt nog att hävda den rätten.
En stor del av "Undervisning" är nämligen indoktrinering och politisk makt . Att ha möjlighet att forma människans attityd i unga år är diktatoriska systems styrka, tillsammans med att de också har "rätt" att få sin vilja igenom med "fingret på avtryckaren".
Naturligtvis inser jag att inte alla barn ska undervisas hemma. Det finns föräldrar som är dumma som spån. Men möjligheten ska finnas där för föräldrar att avgöra hur och på vilket sätt de vill att deras barn ska undervisas.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Det finns säkert gott om föräldrar dumma som spån men även fundamentalistiskt kristna kommer gripa tillfället att indoktrinera sina barn i hemmet i den "rätta läran" och inte bara muslimer. Det finns ju även familjer som inte har ekonomiska resurser att sätta sina barn i friskola eller undervisa dem hemma då dom måste jobba själva och kanske inte heller har kvalifikationerna för detta. Det tragiska är att det blir dessa barn som blir dom lätta offren för den allmänna skolans hjärntvätt. Hur man skall lyckas lösa detta problem vet jag inte.

Jacobssons tankar sa...

Ganska tragiskt. Vi har en borgerlig regering, en liberal skolminister och ändå ska dom in och peta i människors liv. Det är som jag sagt hela tiden, vi har sju partier i riksdagen med olika mycket socialsim i programmet. Ingen vågar ge svenskarna friheten att själva få bestämma.

Knute sa...

Hur barn lär sig bäst:

Jonah Lehrer - The Decisive Moment: How the brain makes up its mind

"In one of the chapters, Lehrer discusses how children are taught and how the education system has it somewhat backwards. Kids are praised for their intelligence, not for their efforts. He cites studies that show that children who are praised for working hard do consistently work hard and take on tougher challenges, while kids who are praised for being smart are so afraid of failing and proving that praise wrong that they choose to do easier tasks in order to maintain their projection of intelligence. Lehrer says that this is wrong because our brain learns by making mistakes – screw up once or twice, and you’ve learned something. If you don’t screw up, you don’t improve. This is so true because all my life, I’d been praised for my intelligence, and once my intelligence didn’t cut it, I felt like a failure, just as he describes. Working hard solved the problem, but I didn’t think that I had to – after all, I was smart. Mistakes are important and that’s not something we learn."

http://medievalbookworm.com/reviews/review-the-decisive-moment-jonah-lehrer/

Knute sa...

Lower Achievements at Mixed Schools

Generally below-average achievements of students with an Islamic background

http://gatesofvienna.blogspot.com/2010/06/well-duh.html

Knute sa...

Bilden i inlägget är hämtad här:

Asylum Granted to German Home Schoolers

Skicka en kommentar