måndag 14 juni 2010

Privat undervisning kontra kommunala skolor

Från Spydpigen:

Som nämnts här, varnade chefen för tyska Bundesbank, Sarazin, mot den fördumning som kommer att bli en följd av invandringen av många analfabeter. Intelligenskvot är i hög grad beroende av arvsanlag från förfäderna. Och eftersom våra befolkningar späs ut med främlingar som sätter många fler barn till världen än vi själva, så måste vi genomsnittligt sett bli dummare, som han säger.

Eftersom politikerna har en idé om att skolorna bör spegla samhället runt omkring, så tvingas man alltså fortsätta att försämra de krav som ställs i skolan.

I detta sammanhang är det intressant att notera att Sverige är på väg att införa en ny skollag som skall förbjuda undervisning i hemmet, fastän den generellt sett oftast ger bättre resultat än den kommunala.

"Förbudssverige" säger danskarna ofta, eftersom de finner de evinnerliga förbuden typiska för landet.

Nu kommer en ny skollag till omröstning i riksdagen på tisdag den 22/6, alltså strax innan stängningstid! Således finns det knappast tid för diskussioner. En liten men mycket viktig punkt i propositionen är begränsningen av föräldramyndigheten! Det var nog inte meningen att vi skulle lägga märke till det. Punkten skulle tydligen smygas igenom, men tack vare tidningen "Världen idag" och bloggarmiljön når budskapet ut till en mycket större publik än sammansvurna PK-politiker i sjupartiets riksdagsgrupp.

Officiellt undviker man att tala om ingrepp i föräldramyndigheten. Man börjar med en liten grupp föräldrar, för ju mindre, desto mer försvarslös mot statsmakten. Man vill förbjuda undervisning i hemmet och tvinga barnen över i offentlig skola ("Vi är alla lika!").

I Danmark har vi undervisningsplikt men inte skolplikt. Om barnen har de nödvändiga kunskaperna kan det alltid kontrolleras med prov.

Det finns naturligtvis olika skäl att välja bort vanlig skolgång. Vår tids skolor lider inte bara under den av politikerna godtagna bristen på disciplin och därmed sämre utbildning, men också av de nedsatta kraven i många skolämnen - för att inte tala om indoktrinering till bestämda åsikter!

Tanken att minska eller avskaffa föräldraansvaret introducerades i Europa strax efter kriget som "de vises sten".
World Federation of Mental Health såg det som världens frälsning att minska föräldrarnas inflytande och låta sina egna "experter" uppfostra barnen. Den ideologin fick ovanlig - men inte överraskande! – uppbackning hos just "experterna" d.v.s. fackfolk inom psykologi, pedagogik och socialt arbete, och det lider vi under i dag.

Mentalhygienens ideologi, att barn bör lösrivas från sina föräldrar och uppfostras av experter, återspeglas bäst i denna (för övrigt fula) teckning från från deras underavdelning BRIS, Barnens rätt i samhället (även kallad BarnaRov I Samhället).
Spydpigen: "Forbudssverige"

Läs också:

Bankchef får med- och mothugg för att kritisera invandrare

1 kommentarer:

Knute sa...

Migrants 'make Germany dumb' says central banker

http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1285815/Bundesbanks-Thilo-Sarrazin-Immigrants-making-Germany-dumber.html#ixzz0qsupsVa0

Skicka en kommentar