torsdag 16 april 2015

Facket vill sparka islamkritisk psykologNicolai Sennels är skolpsykolog och anställd av Köpenhamns kommun:

”Jeg har haft samtaleforløb med over 200 unge mennesker i samme aldersgruppe og med nogenlunde samme socioøkonomiske baggrund. Omkring 70 procent af dem var muslimer. Jeg tror, at mange vil betragte dette som et udmærket grundlag for videnskabelige konklusioner”.

Og Sennels har en klar forståelse af, hvad disse konklusioner fortæller om muslimsk kulturpsykologi: ”Der er helt klart en større accept af aggression indenfor den muslimske kultur. Læser man koranen, forstår man hvorfor, og kigger man på statistikker over terroristers og kriminelles baggrund, ser man resultatet. Og så er der den kraftige tendens til oplevelsen af ydrestyring, altså at man føler at livet først og fremmest formes af ydre faktorer. Når alt sker ’Insha’Allah’, og så meget af livet reguleres så detaljeret og magtfuldt af religiøse og kulturelle regler, mandlige autoriteter og en ekstremt dominerende social kontrol, må det nødvendigvis blive sådan. Resultatet er offermentaliteten, som ikke kun fører til krænkethed, beskyldninger og uansvarlighed, men også i høj grad legaliserer brugen af vold. Den krænkede og undertrykte kan lettere forsvare, at midlerne helliger målet”

Sennels mener endvidere, at Islam fordrer en ekstrem intolerance overfor anderledes tænkende. Og han pointerer, at det ikke er uden grund, at ofre for muslimske kriminelle næsten altid, med mindre det drejer sig om rivaliserende bander eller deres egne kvinder, er ikke-muslimer. Sennels henviser også til andre studier og statistikker, der umiddelbart synes at underbygge dele af hans påstande, men overordnet synes der dog ikke at eksistere en bredere konsensus på det psykologfaglige område, som understøtter hans teori.

Adspurgt om der er andre af Sennels kollegaer, der deler hans observationer, svarer han: ”Ja, de tør bare ikke tale højt om dem. Men den syriske psykiater Wafa Sultan har mange interessante observationer omkring psykologien i islam. Det samme gælder den amerikanske psykoanalytiker Nancy Hartvelt Kobrin, der især interesserer sig for jihadisters seksualitet og moderkomplekser”.

Från INDPUT, tidning för danska psykologi-studerande. Även Samtiden skriver om det: ”Sennels lämplighet att utöva sitt yrke ifrågasätts starkt av hans kolleger. Facket vill att han ska sparkas. Men det har inget med hans kompetens att göra – däremot med hans åsikter.”