onsdag 29 oktober 2014

När vaknar vi?

Det duger inte att bortse från det: muslimer är oss andligt överlägsna, inte kunskapsmässigt, inte intelligensmässigt, utan genom sin turkartro.
Tron är en ödestro, ett på förhand bestämt öde som ingen har inflytande på. Jordelivet är bara ett förspel till det egentliga livet efter detta. Förspelets innehåll är avgörande för den enskildes liv hinsides: i Paradisets trädgård eller i Helvetets eld.

Uppfyller man Allahs och koranens bud att bekämpa de otrogna, det vill säga alla som inte är muslimer, så har man (det vill säga männen åtminstone) säkrat sig det liv i Paradiset som de drömmer om.

Denna turkartro gör att de aldrig flyr fara och död, men mördar utan hämningar.
En sådan turkartro har vi andra inte.

Spydpigen