tisdag 28 maj 2013

Planerad förstörelse av Europa?

      

Den Arabiska Dialogen är ett avtal mellan EEG (föregångaren till EU) och arabländerna. Dokumentet undertecknades 1978 i Damaskus och garanterar fri invandring och sociala förmåner, samt löften om att vi i Europa kommer att främja arabisk kultur, alltså islamisering.

Efter oljekrisen 1973 kröp EEG:s politiker för araberna för att få moderata oljepriser. Men närmandet mellan Europa och arabvärlden började långt tidigare, med Hitlers samarbete med stormuftin av ​​Jerusalem, som upprättade Handschar-divisionen på Balkan. Med tiden blev resultatet de islamiska staterna Bosnien och Kosovo.

En av islams grundpelare är jihad, heligt krig, och det är ingen hemlighet att ett sådant pågår i Europa, inte minst i Frankrike som har en stor muslimsk minoritet. Den senaste tidens oroligheter i Stockholm och andra platser i Sverige är onekligen inspirerade därifrån. Samma typ av organiserat gerillakrig med snabba raider mot polis, brandkår, skolor och andra offentliga institutioner.

  Jihadkrigarna som springer omkring med bensindunkar och kastar sten mot brandmän